Nyheter

Solsikke logo.eps [Converted]

av 0 KOMMENTAR

Brun og Blid forholder seg til seriøs og solid forankret forskning, og leverer soltjenester iht.verdens strengeste regelverk.

Siste dagers debatt i forbindelse med henvisning til link lagt ut av Dr. Joseph Mercola viser at å ta bastante holdninger når fag kunnskap mangler, fort kan bære galt av sted. I motsetning til enkelte som har blogget om dette, tar Brun og blid ikke stilling til Dr.Mercola’s totale helsebudskap og alle forhold rundt dette, men vi har valgt å publisere en lenke til et av hans nyhetsbrev hvor Dr. Mercola viser til de mest anerkjente forskere i verden hva gjelder spørsmål om kreft og helsemessige aspekter ved solning. Med andre ord har vi ikke publisert udokumenterte påstander initiert av Mercola, men en artikkel hvor Mercola som nevnt viser til andre autoriteter på fagområde.

 Vi ønsker ikke å gå i dybden på disse blogg innleggene, men føler ett behov for å klargjøre følgende;

 -          Norske solarier drives etter de strengeste regelverk i verden. Ett solarium i Norge har inntil nokså nylig vært over 5 ganger svakere enn for eksempel ett solarium i Australia, og over 3 ganger svakere enn solarium for eksempel i England. Nettopp svært sterke solarium i Europa, og England i særdeleshet, resulterte i en mye omtalt forskningsrapport av en solariekritisk forsker ved navn Tiernaey i 2012.  Her konkluderer han (og gjengir ordrett) at solarium med strålestyrken av den typen som er godkjent brukt i Norge, faktisk er å anbefale, og det trekkes frem som trygge solarium. Slike solarium er de sterkeste som har vært tillatt benyttet i Norge siden 1992.

 -          Rapporten som gjorde at WHO i 2009 klassifiserte at solarium har samme potensielle virkning som solen ute (solen hadde da vært i kategori 1 siden 1992), har vært en av det siste 10 års mest kritiserte rapporter, og over 140 vitenskapelige publikasjoner slakter denne rapporten i sterke ordelag. Det er verdt å merke seg at det WHO sa, var altså at solarium er både like bra, og potensielt like farlig, som solen ute.

 -          Health Council i Nederland ble rådspurt av helseministeren om hva de anbefalte regjeringen å gjøre i forhold til nevnte rapport. De sier, i en 12 siders rapport, at regjeringen i Nederland IKKE bør hensyn ta IARC rapporten og WHO sine anbefalinger. Deres råd er å anbefale ”sensible tanning”; også i solarum.

 -          Der kommer fortløpende stor, tunge forsknings rapporter som viser at folk som bruker jevnlig solarium, har mindre forekomst av hudkreft enn befolkningen generelt. Sagt folkelig utgjør soling i solarium en betydelig netto positiv helse fordel. Her kan blant annet nevnes rapporten fra Elliot el.al; professor Johan Moan og mange flere

 Det er bla.disse og lignende forskningsrapporter  Dr. Mercola viser til, og dette er vitenskapelig forskning som både er godkjent og publisert. Med andre ord forskning som er gjort etter alle kunstens regler og solemerker.

 Brun og Blid vil fortsette å tilby våre kunder kunnskap som er forankret i forskning som blir godkjent og publisert. At dette ikke passer inn i bilde til Kreftforeningen og Statens Strålevern, kommer vi i fremtiden heller ikke å ta hensyn til.

Vi vil avslutningsvis minne våre kunder om at den forskeren som ”har bannet mest i kirken” de siste årene, og tydelig anbefalt moderat bruk av solarium, Professor Johan Moan, mottok Oslo Universitets forskningspris for 2010. Dette er som den gjeveste prisen en forsker i Norge kan få. 

 

Leave your comments