Nyheter

Lovlige bilder av Larsåsen

av

Bildene som Brun og blid – landets største solkjede – bruker av  Cathrine Larsåsen er lovlige. I siste nummer av Se og Hør (9. nov) omtaler Larsåsen bildene som ulovlige, og at hun varsler rettssak mot solkjeden.

19. oktober 2009 inngikk Larsåsen et rettslig forlik med Brun og blid. Bakgrunnen var uenighet om lengden på modellavtalen, som ikke var  spesifisert i den opprinnelige avtalen. Siden forliket ble inngått har solkjeden etablert en egen konkurranse hvor det hvert år siden 2010 er blitt kåret én modell gjennom brunogblidmodell.no. Bare på noen få solsentre henger det fortsatt bilder av Larsåsen, og dette ligger innenfor den avtalen partene ble enige om.

– Vi ble svært overrasket over utfallet fra Larsåsen. Hun fremsetter uriktige påstander og det synes vi er alvorlig. Dersom hun leser avtalen hun selv har undertegnet, vil hun se at ingenting av det hun påstår har rot i virkeligheten. Vi forholder oss til avtalen og Larsåsen vil være fjernet fra de få sentrene som fortsatt bruker bilder av henne innen utgangen av året, sier administrerende direktør Thorbjørn Frantzen. Brun og blid kommer ikke til å forfølge de uriktige påstandene ytterligere.

– Alle kan gjøre feil, folk kan overse ting eller rett og slett glemme inngåtte avtaler. Larsåsen er således ikke noe unikt tilfelle, og det eneste som betyr noe for oss er at vi holder oss innenfor lover og regler og inngåtte avtaler. Vi bruker heller tiden på å gjøre folk Brun og blid,  sier Frantzen.