Nyheter

Solkjeden Brun og blid hadde i oktober en oppgang på mer enn 100 prosent ved sine sentre i Byåsen, Orkanger og Tempe sammenlignet med tilsvarende periode i 2009. Sør-Trøndelag har den høyeste økningen i landet. På landsbasis var økningen nær seks prosent.

Soloppgang i Sør-Trøndelag

av

Solkjeden Brun og blid hadde i oktober en oppgang på mer enn 100 prosent ved sine sentre i Byåsen, Orkanger og Tempe sammenlignet med tilsvarende periode i 2009. Sør-Trøndelag har den høyeste økningen i landet. På landsbasis var økningen nær seks prosent.

Brun og blid er landets største solkjede med 135 sentre. I sommer kom trøndelagsfylkene ut med den største økningen.
– Trondheim og regionene rundt er satsingsområde for Brun og blid, og vi vurderer fortløpende om det skal etableres nye solsentre, sier administrerende direktør Thorbjørn Frantzen i Brun og blid. Erfaringsmessig er oktober en måned med lavere aktivitet enn ellers i året, og Frantzen forklarer dette med at man står i skjæringspunktet mellom sommer og vinter.

– Rett etter sommeren merker vi større etterspørsel fra alle de som ikke har fått sol i løpet av sommeren, og så roer det seg spesielt i oktober og øker på igjen fra november og frem mot jul. Økningen i Sør-Trøndelag i oktober er svært stor sammenlignet med andre steder i landet, fortsetter Frantzen. For enkelte steder er det også nedgang, mens flesteparten av sentrene har en økning som varierer fra 5 prosent til drøyt 20 prosent.

– De mest aktive månedene har vi om vinteren og sommeren. Enkelte måneder om høsten og våren er gjerne mellomperioder hvor aktiviteten er roligere, derfor var det også noe overraskende å registrere økningen i Sør-Trøndelag, sier Frantzen. Han sier folk først og fremst tar solarium for å få brunnfarge eller i forkant eller etterkant av sydenturer, men at også stadig flere blir bevisst på andre effekter ved soling.

– Det har gjennom det siste året pågått en debatt om hvor viktig vitamin D er for kroppen og helsegevinstene dette gir, for eksempel mot depresjoner. Vitamin D får kroppen tilført best og raskest  gjennom  naturlig soling eller i solarium, sier Frantzen.
– Men selvfølgelig er soling også en del av trendbildet. Det fokuseres stadig oftere på utseende og litt brunfarge gjør sitt til at folk føler seg kvikkere og sunnere. I Norge forsvinner solen over stadig større områder for hver dag som går, og da er vi i alle fall et alternativ i denne perioden. Vi merker også en generell oppgang fra år til år, sier han.