Brun og blid har over 6 millioner besøkende i året fordelt på kjedens ca. 130 solsentre, hadde i 2018 en omsetning på ca. 220 mill. kroner og sysselsatte rundt 180 personer. Franchisekonseptet til Brun og blid setter høye krav til hygiene, kvalitet og langsiktighet. Brun og blid tilbyr et solid støtteapparat innen drift og markedsføring.

Brun og blid er en av landets sterkeste merkevarer. Som franchiesetaker blir man en del av merkevaren, men også medlem av et nettverk bestående av franchiesetakere fra hele landet. Hvert år gjennomfører vi samlinger hvor den enkelte også har mulighet til å påvirke retningen videre. Det er også et kvalitetstegn at de fleste franchiesetakerne har vært med i en årrekke, noe som gir forutsigbarhet i utviklingen av kjeden.

Brun og blid formidler aktivt nyhetssaker basert på soltall, forskning og trender i markedet og benytter aktivt egne solstudio som distribusjonsapparat for denne type trygghetsinformasjon og merkevarebygging. Hvert år arrangeres modellkonkurransen ”Brun og blid Modell”. Kandidatene oppnår stor oppmerksomhet hos publikum, så vel som i redaksjonelle formater. Vinneren av modellkonkurransen blir Brun og blids frontfigur i et år, og blir eksponert over hele landet. Brun og blid har en policy om å være lokalt forankret og gjennomfører ulike markedsføringsaktiviteter for å skape økt aktivitet og synlighet der hvor det  finnes et Brun og blid solsenter.

Brun og blid Holding AS

Brun og blid Holding AS eier 100 % av selskapene: Brun og blid Solsenter AS, Norsk Solariumservice AS, FSI Solsenter AS.


Brun og blid Solsenter AS

Er datterselskap av Brun og blid Holding. Brun og blid er franchisegiver for kjeden i Norge. Selskapet styrer franchisekjedens utvikling og organiserer kjedens markedsføring. Brun og blid er Norges suverent største solsenterkjede med mer enn 130 solsentre i Norge.


FSI Solsenter AS

Et datterselskap i Brun og blid Holding. Største franchisemedlem i kjeden og eier et betydelig antall av kjedens solsentre. Er også investor i solsentre drevet av andre franchisemedlemmer i kjeden. Største enkelteier av solsentre i Norge.


Norsk Solariumservice AS

Er datterselskap av Brun og blid Holding. Er også kjedens leverandør av komplette solsentre, solsenger, og solariumrelatert rekvisita. Eneimportør i Norge av Wolff og Hapro solsenger. Suverent største salgsselskap i Skandinavia innen solariumbransjen.

Besøk siden